121/2022/QĐ-PT
ngày 11/05/2022
 • 22
 • 9
 • Người khởi kiện: Ông Lê Văn H. Địa chỉ: Tổ 4, khu phố AD2, phường H1, thị xã H2, tỉnh Bình Định
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm số 03/2022/QĐST-HC ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định để tiếp tục giải quyết vụ án.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 11/05/2022
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập