110/2021
ngày 27/09/2021
 • 14
 • 4
 • tranh chấp hợp đồng dịch vụ
 • Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bắc Giang
 • Không
 • 0
 • + gu n đơn: nh V N t V), sinh năm 1980 mặt). Địa hỉ: T n phố Ho nh ơn, Thị trấn i, hu ện L, tỉnh B. + ị đơn: Đinh Thị D, sinh năm 1954 mặt). Địa hỉ: T n phố T n Lu n, Thị trấn i, hu ện L, tỉnh . * gười kháng cáo: Đinh Thị D là bị đơn.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/09/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập