132
ngày 23/11/2021
 • 10
 • 12
 • Lê Văn K - phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép (điều 348 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Quảng Ninh
 • Không
 • 0
 • Trong các ngày 30/04/2021 và ngày 01/05/2021, Lê Văn Kiều có hành vi tổ chức cho Lương Thị Xuân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam với giá tiền 5.000 NDT. Khi bà Xuân vào đến xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thì bị các lực lượng chức năng phát hiện.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



  3. Lập luận, nhận định



  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 23/11/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập