56
ngày 16/09/2022
 • 9
 • 2
 • Nguyễn Minh Q phạm tội “Chứa mại dâm”. theo điểm c khoản 2 Điều 327 của Bộ luật Hình sự - phạm tội chứa mại dâm (điều 327 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Đắk Nông
 • Không
 • 0
 • Nguyễn Minh Q phạm tội “Chứa mại dâm” theo điểm c khoản 2 Điều 327của Bộ luật Hình sự

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 16/09/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập