01
ngày 15/07/2022
 • 39
 • 15
 • Yêu cầu tuyên bố phá sản Thép GS
 • Doanh nghiệp vốn nhà nước chiếm giữ trên 50%

 • Sơ thẩm
 • Quyết định tuyên bố phá sản
 • TAND tỉnh Thái Nguyên
 • Không
 • 0
 • Tuyên bố phá sản đối với:Công ty cổ phần luyện cán thép GS.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập