163
ngày 27/12/2021
 • 8
 • 15
 • Lục Nhất L - phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (điều 201 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Cao Bằng
 • Không
 • 0
 • Từ năm 2018 đến ngày 11-8-2021, Lục Nhất L thực hiện hành vi cho 104 lượt người vay tiền với vay lãi suất vượt quá quy định, số tiền cho vay mỗi lần từ 300.000 đồng đến 30.000.000 đồng, với lãi suất 3.000 đồng/01 triệu/ngày (tương đương mức 109,5%/năm, chênh lệch vượt mức lãi suất theo quy định là 5,475 lần). Tổng số tiền dùng để cho vay là 964.900.000 đồng, L thu được số tiền lãi là 66.085.000 đồng. Trong đó, số tiền thu lợi bất chính là 54.028.000 đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/12/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập