20/2017/HSST
ngày 26/07/2017
 • 135
 • 191
 • Bản án HSST (Nguyễn Sơn T) - phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy (điều 249 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
 • Không
 • 0
 • - Nguyễn Sơn T bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Khoản 1 Điều 249 BLHS 2015

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 26/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập