05/2017/QĐST-HNGĐ
ngày 31/08/2017
 • 90
 • 115
 • Đào Thị P yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con chung
 • Tranh chấp về cấp dưỡng

 • Sơ thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • TAND TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Không
 • 0
 • Mức cấp dưỡng theo thỏa thuận từ 2009 nay không còn phù hợp, yêu cầu thay đổi nâng mức cấp dưỡng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 31/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập