13
ngày 29/03/2018
  • 489
  • 404
  • Tống văn N bị xét xử về tội " vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" - phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (điều 260 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự
  • TAND TX. Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
  • Không
  • 0
  • Ngày 29 tháng 03 năm 2018 Tống Văn N bị Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa xét xử 36 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0