13
ngày 29/03/2018
 • 445
 • 269
 • Tống văn N bị xét xử về tội " vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" - phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (điều 260 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND TX. Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
 • Không
 • 0
 • Ngày 29 tháng 03 năm 2018 Tống Văn N bị Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa xét xử 36 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định