01
ngày 28/03/2017
 • 2783
 • 576
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty cổ phần thương mại C và Công ty cổ phần cơ khí P
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty cổ phần thương mại C (Do ông Lê Ngọc C - giám đốc công ty đại diện) và Công ty cổ phần cơ khí P (Do ông Vi Tiến H - Phó giám đốc công ty đại diện theo ủy quyền)

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/03/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng