01
ngày 28/03/2017
 • 2493
 • 495
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty cổ phần thương mại C và Công ty cổ phần cơ khí P
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty cổ phần thương mại C (Do ông Lê Ngọc C - giám đốc công ty đại diện) và Công ty cổ phần cơ khí P (Do ông Vi Tiến H - Phó giám đốc công ty đại diện theo ủy quyền)

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/03/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập