67
ngày 13/04/2018
 • 511
 • 91
 • Yêu cầu hủy vi bằng của Thừa phát lại
 • Y/c tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Đồng Nai
 • Không
 • 0
 • Bà Nguyễn Thị Hiệp yêu cầu hủy vi bằng được lập với ông Hoàng Ngọc Tuyên tại Văn phòng Thừa phát lại Biên Hòa

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 2
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 13/04/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập