19
ngày 28/03/2017
 • 602
 • 196
 • Nguyễn Thị Ngọc H - Nguyễn Hoàng Lệ N
 • Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang
 • Không
 • 0
 • Chị H yêu cầu chị N trả cho chị số tiền 277.000.000 đồng. Yêu cầu trả một lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác