06
ngày 17/03/2022
 • 13
 • 3
 • Tranh chấp hợp đồng kinh tế
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ tranh chấp hợp đồng kinh tế

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thứ