01/2017/HSST
ngày 06/01/2017
 • 310
 • 376
 • Triệu Văn V "Mua bán trái phép chất ma túy" - phạm tội mua bán trái phép chất ma túy (điều 251 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
 • Không
 • 0
 • Triệu Văn V mua bán trái phép chất ma túy

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 06/01/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh