13/2022/HS-ST
ngày 26/04/2022
 • 9
 • 10
 • Đặng Văn Cương + Đồng phạm - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
 • Không
 • 0
 • các bị cáo Đặng Văn C, Hoàng Văn L, Nguyễn Vương Q, Mã Hồng Y, Huỳnh Ngọc N, Vũ Văn D và Trần Thị P phạm tội “Đánh bạc”.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 26/04/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập