04
ngày 21/03/2022
 • 982
 • 239
 • Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài
 • Yêu cầu liên quan việc trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP. Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Bên yêu cầu: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam Trụ sở: số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: Ông Tiết Văn Thành- Tổng giám đốc; Người đại diện theo ủy quyền: ông Phạm Hồng Sơn – Trưởng ban pháp chế và kiểm soát tuân thủ (theo Quyết định số 336A/QĐ-Nho-PC ngày 24/02/2020). Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp: Ông Đỗ Mạnh Linh, bà Hà Thiên Thư- Luật sư Công ty luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự. Bên liên quan: Công ty DSA ENGINEERING LTD

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 1
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 21/03/2022
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập