21/2017/KDTM - ST
ngày 02/08/2017
 • 320
 • 229
 • Công ty TNHH MTV T - Bà Nguyễn Thị H
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP. PLeiku, tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải trả số tiền mua hàng còn thiếu theo biên bản đối chiếu công nợ

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 02/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập