17/2021/KDTM-ST
ngày 17/11/2021
 • 71
 • 22
 • Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Đ - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên P
 • Tranh chấp về thuê, cho thuê, thuê mua

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Không
 • 0
 • Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Đ khởi kiện yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên P thanh toán tiền thuê xe và lãi phát sinh theo hợp đồng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 17/11/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập