01/2015/KDTM-PT
ngày 11/03/2015
 • 697
 • 638
 • Ngân hàng X - Công ty TNHH một thành viên H
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Ninh Bình
 • Không
 • 0
 • Ngân hàng X và Công ty TNHH một thành viên H có tranh chấp liên quan đến hợp đồng dịch vụ.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 11/03/2015
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập