03
ngày 21/06/2017
 • 554
 • 188
 • Công ty Cổ phần xây dựng MK và Công ty Cổ phần xây dựng PKG
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • Không
 • 0
 • Công ty Cổ phần Xây dựng MK yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng PKG trả tiền vốn và tiền lãi quá hạn tổng cộng là 115.447.555 đồng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 21/06/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập