06/2016/DS-ST
ngày 12/09/2016
 • 555
 • 439
 • Ngân hàng A (nguyên đơn) - Ông V, bà Q (bị đơn)
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP. Hải Phòng
 • Không
 • 0
 • Ngân hàng A khởi kiện yêu cầu ông V, bà Q thanh toán cho Ngân hàng số tiền nợ (cả gốc và lãi) là 1.321.295.721 đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 12/09/2016
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập