56/2017/QĐ-TA
ngày 31/07/2017
 • 152
 • 444
 • Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 • Sơ thẩm
 • Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
 • TAND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • Không
 • 0
 • 1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với anh Trương Tấn T. 2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày anh Trương Tấn T bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, trừ đi thời gian anh T tạm giữ, quản lý.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 31/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
QĐ áp dụng cùng biện pháp hành chính
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập