51/2017/QĐ-TA
ngày 10/07/2017
  • 782
  • 132
  • Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
  • Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

  • Sơ thẩm
  • Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
  • TAND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  • Không
  • 0
  • 1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với ông Nguyễn Văn M. 2. Thời gian chấp hành tại cơ sở giáo dục bắt buộc là 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc (Cơ sở Giáo dục bắt buộc Cồn Cát).

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
  • 1. Hình thức bố cục


    2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý    3. Lập luận, nhận định    4. Có thể làm nguồn án lệ

    5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 10/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
QĐ áp dụng cùng biện pháp hành chính
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập