02/2017/QĐ-PT
ngày 01/08/2017
 • 426
 • 465
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Bình Dương
 • Không
 • 0
 • Công ty CP X N K T H B P khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH Đ P T hoàn trả tiền trả trước mua hàng trong hợp đồng mua bán

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 01/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng