02/2017/QĐ-PT
ngày 01/08/2017
 • 358
 • 418
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Bình Dương
 • Không
 • 0
 • Công ty CP X N K T H B P khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH Đ P T hoàn trả tiền trả trước mua hàng trong hợp đồng mua bán

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 01/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập