01/2016/HC-PT
ngày 26/07/2016
 • 255
 • 533
 • Khởi kiện Quyết định hành chính về công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Hà Giang
 • Không
 • 0
 • Ông Nùng Thìn C, bà Viên Thị D khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định hành chính số 3594/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND huyện Y về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ cho hộ gi đình sử dụng vào mục đích đất ở đô thị

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 26/07/2016
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập