38/2021/HS-ST
ngày 23/08/2021
 • 126
 • 240
 • Thào T, Lý L, Thào L1 - phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi (điều 151 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Lào Cai
 • Không
 • 0
 • Thào T 10 năm tù, Lý L 09 năm tù, Thào L 06 năm tù

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 23/08/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh