96
ngày 31/05/2017
 • 2575
 • 497
 • Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà R, ông P với bà T, ông Th
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
 • Không
 • 0
 • Yêu cầu trả tiền nhận chuyển nhượng và tính lãi suất chậm trả

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 1
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác