Số 01/2017/DS-ST
ngày 28/07/2017
 • 962
 • 813
 • Lò Văn K và Quàng Văn B tranh chấp trâu và tranh chấp tiền công chăn dắt trâu
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Không
 • 0
 • Lò Văn K và Quàng Văn B tranh chấp một con trâu đực 4 tuổi trị giá 20 triệu đồng và tiền công chăn dắt trâu trong thời gian tranh chấp

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 28/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập