385
ngày 30/10/2017
 • 595
 • 166
 • Ông HVE - Công ty M
 • Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Ông HVE khởi kiện Công Ty M về việc tranh chấp quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện đối với hai Hợp đồng bảo hiểm. Kết quả giải quyết của cấp phúc thẩm: Y án sơ thẩm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 1
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



  3. Lập luận, nhận định



  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/10/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập