130
ngày 28/05/2019
 • 41
 • 41
 • Lù Văn T - phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi (điều 151 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND cấp cao tại Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Ngày 23/01/2019, bị cáo Lù Văn T có đơn kháng cáo đối với Bản án số 16/2019/HSST ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lù Văn T đã tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 28/05/2019
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập