01/2018/KDTM-PT
ngày 11/01/2018
 • 199
 • 43
 • Công ty K kiện Công ty V tranh chấp hợp đồng
 • Tranh chấp về thăm dò, khai thác

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Công ty K kiện Công ty V: Yêu cầu chấm dứt hợp đồng khai thác đá Granite trắng tại mỏ đá T2, hợp đồng thuê thiết bị khai thác đá Granite trắng tại mỏ đá T2 và phụ kiện hợp đồng, hợp đồng hợp tác sản xuất đá ốp lát Granite; yêu cầu hoàn trả giá trị máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển nâng hạ đá khối và tiền ứng trước khi chấm dứt hợp đồng; yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản nợ cho Nhà nước theo hợp đồng hợp tác, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập