06/2021/DS-ST
ngày 16/06/2021
 • 30
 • 6
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất, giữa Mai Thị L với Hồ Văn Đ1
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Quảng Trị
 • Không
 • 0
 • Bà Mai Thị L tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Hồ Văn DD1 và yêu cầu hủy quyeets định hành chính

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 16/06/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập