442
ngày 25/08/2020
 • 16
 • 5
 • Nguyễn Cự H kiện UBND tỉnh Bình Phước
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Ông Nguyễn Cự H khởi kiện yêu cầu hủy một phần Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 phê duyệt phương án chuyển sang hỗ trợ bằng tiền đối với hộ gia đình ông của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, một phần Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh phương án giao đất tái định cư của hộ gia đình ông theo phương án giao đất tái định cư đã được phê duyệt tại Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Bình Phước, đối với nội dung hỗ trợ tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Cự H.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 25/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập