443
ngày 25/08/2020
 • 10
 • 4
 • Đinh Thị Ngọc M - UBND huyện T
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Bà Đinh Thị Ngọc M khởi kiện yêu cầu hủy bỏ các quyết định hành chính sau: - Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND huyện T về việc thu hồi GCNQSDĐ của bà Đinh Thị Ngọc M; - Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện T về việc giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Ngọc M (lần đầu); - Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Ngọc M (lần hai). - Yêu cầu hủy bỏ đường ranh nông lâm đường ranh này thành lập không phù hợp với Quy chế xác định ranh giới và cấm móc các loại rừng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 25/08/2020
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập