03/2021/KDTM-PT
ngày 29/06/2021
 • 10
 • 10
 • Nguyễn Thị T - Nguyễn Thiện Tr, Lê Thị H
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị T trình bày: Ngày 28-9-2010, bà và vợ chồng bà H, ông Tr ký hợp đồng số 124/T/H/2010; có nội dung là bà H, ông Tr bán cho bà 50.000 kg cà phê nhân, phẩm chất cà phê đạt tiêu chuẩn vụ mùa năm 2010 - 2011, tạp chất 1%, độ ẩm 15º trên két 2, hàng không mốc, không có mùi lạ với giá 29.000 đồng/1kg, thành tiền là 1.450.000.000 đồng, 2 giao hàng chậm nhất là ngày 30-12-2010, bà sẽ thanh toán cho bên bán 100% trị giá tiền hàng sau khi bên bán giao hàng; hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng, bên nào vi phạm hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất cho bên kia. Thời điểm ký hợp đồng, giá cà phê khoảng 24.000 đồng/1kg. Sau khi ký kết hợp đồng, do nghĩ đảm bảo nguồn hàng, nên bà ký kết hợp đồng kinh tế số 489/T/TN/2010 ngày 30-9-2010 với Công ty TNHH TN để bán 64.800 kg cà phê nhân xô với giá 30.000 đồng/1kg, thời hạn giao hàng là ngày 20-2-2011. Hết thời hạn giao hàng, bà H và ông Tr chưa giao được hàng. Tháng 1 năm 2011, bà H hơn 600.000.000 đồng mới giao cho bà 20.862 kg, còn nợ chưa giao là 29.138 kg cà phê nhân xô. Do bà H không gia đủ hàng, nên bà phải yêu cầu Công ty TNHH TN gia hạn hợp đồng số 489/T/TN/2010 ngày 30-9-2010, gia hạn ngày giao hàng từ ngày 20-2- 2011 đến ngày 20-3-2011, để bà mua hàng nơi khác giao cho Công ty TNHH TN. Ngày 8-3-2011, bà phải ký hợp đồng kinh tế số 35/T/T TR/2011 với bà Phan Thị T để mua 29.138 kg cà phê nhân xô, quy cách phẩm chất cà phê đạt tiêu chuẩn vụ mùa năm 2010-2011 tạp chất 1%, độ ẩm 15º trên két 2, hàng không mốc, không có mùi lạ với giá là 46.100 đồng/1kg, thời gian giao hàng là ngày 20-3-2011 để giao cho Công ty TNHH TN. Ngày 17-3-2011, bà Phan Thị T giao cho bà 29.138 kg cà phê nhân xô với giá 46.100 đồng/1kg, thành tiền là 1.343.261.800 đồng. Sau đó bà đã giao toàn bộ số cà phê này cho Công ty TNHH TN. Bà đã bị thiệt hại 17.100 đồng/1kg do chênh lệch giá vì bà H không giao đủ cà phê, tổng thiệt hại là 498.259.800 đồng. Bà yêu cầu bà H, ông Tr bồi thường cho bà 498.259.800 đồng này.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/06/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập