23/2021/DS-PT
ngày 08/06/2021
 • 12
 • 3
 • Lê Thanh T - Nguyễn Văn M
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Ông Lê Thanh T kháng cáo yêu cầu các anh Nguyễn Văn M, anh Võ Trương K và anh Võ Cửu L bồi thường thiệt về tài sản cho ông T vì đã sử dụng thuốc Amét là loại thuốc diệt mầm và thuốc cỏ cháy để bơm thuốc cỏ mía làm ảnh hưởng đến đám bí đậu do nhà ông T trồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 08/06/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập