01/2017/KDTM-ST
ngày 20/07/2017
 • 4702
 • 4194
 • tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tranh chấp về mua bán hàng hóa

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước
 • Có áp dụng
 • 0
 • tranh chấp hợp đồng mua bán hạt tiêu xô

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 3
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 20/07/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập