15/HSST
ngày 01/06/2021
 • 247
 • 158
 • Bị cáo V H M phạm tội "Buôn lậu" - phạm tội buôn lậu (điều 188 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh An Giang
 • Không
 • 0
 • Bị cáo V H M và đồng phạm phạm tội "Buôn lậu"

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác