29
ngày 02/06/2021
 • 53
 • 10
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Trà Vinh
 • Không
 • 0
 • Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 09/11/2016, thửa đất số 537, tờ bản đồ số 38, diện tích 888m2, loại đất trồng lúa nước, tọa lạc tại ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh giữa ông Sơn Kiều P, bà Ngô Thị U với ông Huỳnh Thanh Đ. Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Huỳnh Thanh Đ với bà Kim Thị Na R tại thửa đất số 599 (được tách ra từ thửa 537) diện tích 269m2, tờ bản đồ số 38 tọa lạc tại ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Huỳnh Thanh Đ với ông Huỳnh Văn Đ1 tại thửa đất số 634 (được tách ra từ thửa 537) diện tích 291m2, tờ bản đồ số 38 tọa lạc tại ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Huỳnh Thanh Đ với ông Bùi Minh N tại thửa đất số 635 (được tách ra từ thửa 537) diện tích 328m2, tờ bản đồ số 38, tọa lạc tại ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Bùi Văn N với ông Nguyễn Văn L tại thửa đất số 635 (được tách ra từ thửa 537) diện tích 328m2, tờ bản đồ số 38, tọa lạc tại ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. Trả lại thửa đất số 537, tờ bản đồ số 38, diện tích 888m2, loại đất trồng lúa nước, tọa lạc tại ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 02/06/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập