15
ngày 04/03/2021
 • 136
 • 50
 • Anh Nguyễn Văn Mạnh khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với anh Nguyễn Thành Đông
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Phú Thọ
 • Không
 • 1
 • Anh Nguyễn Văn Mạnh khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với anh Nguyễn Thành Đông

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 04/03/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập