04/2021/QĐST-DS
ngày 24/05/2021
 • 8
 • 3
 • QĐ đình chỉ vụ N-Đ
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
 • Không
 • 0
 • Tòa án đình chỉ Va do NĐ rút đơn kiện

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 24/05/2021
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập