05/2021/KDTM-GĐT
ngày 12/04/2021
 • 18
 • 2
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Giám đốc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 74/2015/QĐST-KDTM ngày 10/9/2015 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Đà Nẵng về vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 12/04/2021
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập