28 /2018/HS-GĐT
ngày 01/02/2018
 • 205
 • 367
 • Liễu Văn L - “Vận chuyển hàng cấm” - không phạm tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (điều 191 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Giám đốc thẩm
 • Hình sự
 • TAND cấp cao tại Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Liễu Văn L không phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 01/02/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập