07/2021/DS-GĐT
ngày 26/04/2021
 • 21
 • 2
 • Tranh chấp yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu
 • Y/c tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

 • Giám đốc thẩm
 • Dân sự
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 122/2020/DS-PT ngày 25/6/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bản án dân sự sơ thẩm số 64/2019/DS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đắk Lắk về vụ án “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 26/04/2021
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập