01
ngày 25/05/2021
 • 6
 • 0
 • yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự
 • Y/c công nhận và cho thi hành án tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự...

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bình Dương
 • Không
 • 0
 • đề nghị Hội đồng giải quyết việc dân sự công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Bản án số 108-Chia Chi Su Tzu 16 ngày 18/11/2019 và Quyết định số 108-Chia Chi Su Tzu 16 ngày 23/12/2019 của Tòa án địa phương Đ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn C1

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 25/05/2021
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập