159/2021/DS-PT
ngày 10/05/5021
 • 14
 • 2
 • Phan Văn T “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp; hủy giấy chứng quyền sử dụng đất” Nguyễn Thị Hồng T
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Long An
 • Không
 • 0
 • Phan Văn T “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp; hủy giấy chứng quyền sử dụng đất” Nguyễn Thị Hồng T

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 10/05/5021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập