01
ngày 01/02/2021
 • 309
 • 52
 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 • Không
 • 0
 • Bà Hồ Thị N yêu cầu ông Phạm Ngọc D bồi thường thiệt hại do tài sản xâm phạm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 01/02/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập