02/2016/HC-PT
ngày 30/11/2016
 • 698
 • 478
 • Yêu cầu hủy quyết định giải quyết Tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND quận C
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Ngày 30 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2016/TLPT-HC ngày 06 tháng 10 năm 2016 về việc “Yêu cầu hủy quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND quận C”.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/11/2016
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập