01/2021/HC-PT
ngày 27/04/2021
 • 7
 • 1
 • Bùi Thị H - UBND thành phố P
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Bà Bùi Thị H khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy các Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thành phố P cấp cho ông Hoàng Văn T và bà Phạm Thị Xuân S; ông Lương Thanh Kh và bà Đoàn Thị Bích N; ông Nguyễn Ngọc Th và bà Bùi Thị Hồng Ng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/04/2021
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập