23
ngày 12/05/2021
 • 26
 • 18
 • Nguyễn Thị Th rút toàn bộ đơn kháng cáo - phạm tội vu khống (điều 156 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Sơn La
 • Không
 • 0
 • Bị cáo Nguyễn Thị Th có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm hình sự của Tòa án nhân dân thành phố Sơn La

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 12/05/2021
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập